ALGEMENE VOORWAARDEN

RM Ecotech is lid van de Koninklijke Metaalunie In alle gevallen waarin RM Ecotech BV optreedt als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. U kunt deze algemene voorwaarden raadplegen, opslaan en/of afdrukken door deze te downloaden op onze downloadpagina.

WAT KUNNEN WE VOOR U BOUWEN?